Кариера со перспектива

Ние сме успешна компанија присутна во 27 европски земји, со став карактеристичен за семејните компании. Тоа може да значи само една работа: нашите вработени се дел од нашето семејство.

Нашите активности

Ние се грижиме за стабилноста и континуитетот на нашата компанија. Како интегриран давател на здравствени услуги, ние нудиме безбедна, фер и одржлива работна околина на брзорастечкиот пазар за здравствена заштита.

Нашите основни вредности се сигурност, проактивност и почит. Всушност, тие ги обликуваат нашите одлуки и секојдневни активности.

Очекуваме и проактивно ги охрабруваме нашите вработени да имаат чувство на одговорност. Нашите вработени се среќаваат со широк спектар на професионални предизвици и можности за развој, низ цела Европа.

Perspective in PHOENIX

Перспектива во компаниите ФЕНИКС

Искуството и стручноста на вработените е она што ја издвојува успешната компанија од другите. Затоа ние им посветуваме посебно внимание на човечките ресурси и на нивната мотивација и образование. Професионализмот и прилагодливоста се основни карактеристики на нашиот тим. Ние веруваме во важноста на секој поединец и му даваме шанса да ја создаде својата улога во тимот.

Дознај повеќе
Why we

Зошто ние?

Денови на кариера и настани со човечки ресурси

Дознај повеќе
PHOENIX Pharma
Partnership program BETTY
Private label LIVSANE