Посветени на одржлив бизнис

Имаме холистички поглед на одржливоста. Хармоничната интеракција помеѓу економијата, животната средина и општествената одговорност е основа за одржлив деловен успех. Ова се однесува на сите наши компании во секоја земја во која работиме.

Sustainability principles

Принципи на одржливост

Ние негуваме четири принципи на одржливост: создавање вредности, животна редина, вработени и општество.

Дознај повеќе