Логистички услуги - Трговија на големо

Брзина, точност и сигурност!

Секој ден испорачуваме околу 70.000 кутии лекови и други медицински помагала каде и да се потребни.

Почитувајќи ги упатствата за добра дистрибутивна пракса, обезбедивме модерни капацитети за складирање кои зафаќаат 3.500 м2 во нашиот дистрибутивен центар во Скопје. Обезбедена е максимална безбедност и сигурност при ракување со стоки, како и соодветни амбиентални услови од 15 до 25˚С или во ладен синџир, на температури од 2 до 8˚С. Нашиот магацин има HVAC систем (автоматско централно греење, ладење и климатизација) и има можност за електронско следење на температурата и влажноста.

Нашата широка дистрибутивна мрежа, со повеќе од 15 возила за испорака опремени со најнова технологија за контрола и следење на температурата на нашите клиенти им овозможува високо квалитетни услуги и брза испорака. Дистрибуцијата на производи се реализира во согласност со највисоките стандарди на добра дистрибутивна пракса.

Горди сме на напредните технолошки решенија и опремата што ги користиме,а професионално обучените и високо мотивираните вработени се одговорни за високо квалитетната услуга и успешната логистика. Големо внимание се посветува на нивното образование, така што вработените поминуваат низ образовна програма која вклучува познавање на внатрешните процедури и регулативи во согласност со стандардите на ДДП (Добра дистрибутивна пракса) и ДПП (Добра производна пракса).

Oops, an error occurred! Code: 202406200419222ca6563a