Посветени на одржлив бизнис

Принципи на одржливост

Ние негуваме четири принципи на одржливост: создавање вредности, животна средина, вработени и општество.

Како еден од водечките даватели на здравствени услуги во Европа, групацијата Феникс има одговорност за луѓето и животната средина. Како дел од групацијата Феникс, ние имаме долгорочен пристап и постапуваме одговорно.